نوشته‌ها

قیمت لیزر موهای زائد

قیمت لیزر موهای زائد کل بدن به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت لیزر موهای زائد به عوامل مختلفی بستگی دارد چرا که انجام لیزر نیازمند امکانات و دستگاه های مختلفی است بنابراین لیزر موهای زائد بدن، قیمت کمی ندارد ولی اگر به اثرات رضایت بخش آن توجه کنیم متوجه میشویم که این قیمت چندان زیاد هم نیست. یک دسته بن…